Как да получим повече субсидии по европейските програми за периода 2014-2020г.

Ще узнаем как да кандидатстваме и как да комбинираме мерките, как да изготвим правилно документите си и какви са основните изисквания по различните програми.

Участието в един от двата дни е 60,00 лв.

Участие в двата дни – 100,00лв.

Лектор ще бъде международния консултант по въпросите на общата селскостопанска политика на ЕС – Биляна Петрова.