Това обучение ще донесе 15 точки на бенефициентите желаещи да прилагат мерките от „Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019г.“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Обучението е с продължителност 30 уч.часа.

Предлагаме:

Обученията се сертифицират с Удостоверение на основата на лиценза на ЦПО „Национално сдружение за развитие на обществото“ и се записват в регистрите на центъра.

Учебната програма е съобразена с най-новите държавни образователни изисквания.

Преференциална цена: 135 лв.