I. Цел на обучението:

Обучението има за цел курсистите да усвоят основните теоретични и практически знания в фризьорските и козметични услуги.

В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да придобият следните професионални знания, учения и квалификация:

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:

ДА МОЖЕ: