I. Цел на обучението:

След завършване на професионалното обучение по професия „Брокер“, специалност Недвижими имоти, обучаваният трябва:

Да знае:

Да може: