I. Цел на обучението:

След завършване на професионалното обучение по професия „Сътрудник в бизнес-услуги“, специалност Малък и среден бизнес, обучаваният трябва да: