I. Цел на обучението:

1.1 Курсистите да имат придобити знания за:

      1.2 Да имат умения за: