Име Тип Продължителност
Руски език А1, А2, В1, 300 уч.ч.