Име Тип Продължителност
Английски език А1, А2, В1, 300 уч.ч.