slide-2

Център за Професионално Обучение /ЦПО/ към „Национално Сдружение за Развитие на Обществото” /НСРО/ извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Центърът за Професионално Обучение има за цел да подпомага, подкрепя и да дава шанс за обучение и професия на всеки човек. Предлагаме професионално обучение за подготовка на квалифицирани кадри, с което се стремим да подобрим качеството на живота и работата на хората, а оттук и постигането на финансова независимост. Осъзнавайки отговорността и спецификата на дейността си, сме ориентирани към перспективни и търсени професионални направления, професии и специалности, които са от изключителна важност за бъдещето на нацията.

Предоставяме Ви присъствени и дистанционни обучения по 85 специалности в сферата на „Земеделието“, „Хранителни технологии“, „Туризъм“, „Администрация и управление“, „Търговия на едро и дребно“, „Маркетинг и реклама“, „Счетоводство и данъчно облагане“, „Аудио-визуални изкуства и техники“, „Финанси, банково и застрахователно дело“, „Фризьорски и козметични услуги“, „Горско стопанство“, „Растениевъдство и животновъдство“.

Провежданите курсове и обучения са в три основни модула:

  • Обща професионална подготовка;
  • Отраслова професионална подготовка;
  • Специфична професионална подготовка.

Центърът издава сертификати, признати и одобрени от Министерство на образованието и науката.

Предоставяме възможност за признаване на Вашите професионални знания, умения и компетентности, придобити от практиката и от самостоятелно обучение чрез явяване на изпити за валидиране на знанията и уменията по избрана от Вас специалност. Системата на валидиране е утвърдена и успешно кореспондира със съвременните образователни технологии и тенденции.

ГАЛЕРИЯ