ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – “ Търговски представител „

13-09-17

На 01/11/2017г. започва професионално обучение за професия “ Търговски представител“ – специалността е “ Търговия на едро и дребно „ 960 уч.ч за придобиване на трета степен на професионална квалификация /код.:(341040)/.
Обучението ще се проведе под ръководството на високо квалифицирани преподаватели. Дипломата е валидна в ЕС.

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ.

Адрес: София 1202, бул. „Кн.Мария Луиза“ №125, вх.Б, ет.7

За повече информация:
тел.: +359 2 832 13 03, +359 2 832 00 56
e-mail: nsro@abv.bg