ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

07-08-17

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ !!!

 

  • КУРС „ОБЩА АГРОЕКОЛОГИЯ“ – 18 УЧ.ЧАСА
  • КУРС „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – 18 УЧ.ЧАСА
  • КУРС „ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ – 18 ИЛИ 30 УЧ.ЧАСА
  • КУРС „ПЧЕЛАРСТВО“ – 30 УЧ.ЧАСА