Дистанционни обучения за земеделски производители

Курсове за земеделски производители за част от професия по следните специалности:

 • Полевъдство
 • Земеделец
 • Земеделско стопанство
 • Зеленчукопроизводство
 • Трайни насаждения
 • Лозаровинарство
 • Говедовъдство
 • Овцевъдство
 • Свиневъдство
 • Птицевъдство
 • Зайцевъдство
 • Пчеларство и бубарство
 • Цветарство

Информационни дейности с продължителност от 18 уч.ч по :

 • „Мярка 10 Агроекология и климат – обща агроекология“
 •  „Биологично земеделие“
 •  „Опазване компонентите на околната среда в земеделието“