Курсове

Професия „Фотограф“, Код 213020 / файлове за сваляне

Професия „Компютърен аниматор“, Код 213050 / файлове за сваляне

Професия „Компютърен график“, Код 213060 / файлове за сваляне

Професия „Графичен дизайнер“, Код 213070 / файлове за сваляне

Професия „Библиотекар“, Код 322010 / файлове за сваляне

Професия „Продавач – консултант“, Код 341020 / файлове за сваляне

Професия „Брокер“, Код 341030 / файлове за сваляне

Професия „Търговски представител“, Код 341040 / файлове за сваляне

Професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, Код 342020 / файлове за сваляне

Професия „Финансист“, Код 343010 / файлове за сваляне

Професия „Финансов отчетник“, Код 343020 / файлове за сваляне

Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030 / файлове за сваляне

Професия „Сътрудник в бизнес – услуги“, Код 345040 / файлове за сваляне

Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, Код 345050 / файлове за сваляне

Професия „Касиер“, Код 345060 / файлове за сваляне

Професия „Икономист“, Код 345120 / файлове за сваляне

Професия „Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост“, Код 541010 / файлове за сваляне

Професия „Оператор в хранително – вкусовата промишленост“, Код 541020 / файлове за сваляне

Професия „Хлебар – сладкар“, Код 541030 / файлове за сваляне

Професия „Техник – технолог по качеството на храни и напитки“, Код 541060 / файлове за сваляне

Професия „Техник – растениевъд“, Код 621010 / файлове за сваляне

Професия „Техник в лозаровинарството“, Код 621020 / файлове за сваляне

Професия „Техник – животновъд“, Код 621040 / файлове за сваляне

Професия „Фермер“, Код 621060 / файлове за сваляне

Професия „техник на селскостопанска техника“, Код 621070 / файлове за сваляне

Професия „Работник в растениевъдството“, Код 621110 / файлове за сваляне

Професия „Работник в животновъдството“, Код 621120 / файлове за сваляне

Професия „Техник – озеленител“, Код 622010 / файлове за сваляне

Професия „Озеленител“, Код 622020 / файлове за сваляне

Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030 / файлове за сваляне

Професия „Техник – лесовъд“, Код 623010 / файлове за сваляне

Професия „Техник – механизатор“, Код 623020 / файлове за сваляне

Професия „Работник в горското стопанство“, Код 623060 / файлове за сваляне

Професия „Техник – рибовъд“, Код 624010 / файлове за сваляне

Професия „Администратор в хотелиерството“, Код 811020 / файлове за сваляне

Професия „Камериер“, Код 811030 / файлове за сваляне

Професия „Ресторантьор“, Код 811060 / файлове за сваляне

Професия „Готвач“, Код 811070 / файлове за сваляне

Професия „Сервитьор – барман“, Код 811080 / файлове за сваляне

Професия „Организатор на туристическата агентска деност“, Код 812010 / файлове за сваляне

Професия „Аниматор в туризма“, Код 812040 / файлове за сваляне

Професия „Фризьор“, Код 815010 / файлове за сваляне

Професия „Козметик“, Код 815020 / файлове за сваляне

Професия „Маникюрист – педикюрист“, Код 815030 / файлове за сваляне

Професия „Еколог“, Код 851010 / файлове за сваляне